ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ДЕБАТИ”

        На 9-ти март в Клуба на културните дейци се проведе поредната среща между ученици от клубовете „Дебати” в града. Темата бе: „Младите хора трябва да останат в родината си, вместо да емигрират”. Отборът на клуб „Дебати” при СУ „Христо Ботев” представиха Тихомир Проданов – XIIA клас, Полина Панова – XIБ, Димитър Желев – XIБ и Ева Танева –XIА клас. След проведен жребий на нашите ученици се падна да бъдат отрицаващият отбор, а противниковият отбор, който се състоеше от ученици от ПГТТ, ПГСС и СУ „Иван Вазов”, бе утвърждаващ.
      Според регламента на състезанието основната задача на екипа ни бе да убеди съдиите, че за младите хора е изключително трудно да се реализират в България и могат да бъдат полезни за страната си дори ако емигрират. Бяха изтъкнати по-добрите възможности, условия за личностно развитие и образователна реализация в други страни. Независимо от тезата, която трябваше да бъде защитавана (различна от личната позиция), нашите ученици показаха изключителни аргументативни умения и страхотна работа в екип. Съдиите на състезанието изказаха своето задоволство от представянето и на двата отбора, но обявиха за победители учениците от клуб „Дебати” при СУ „Христо Ботев”. Участниците в дебата получиха грамоти и подаръци от г-жа Мария Казакова,  секретар на МКБППМН.
     Поздравления за труда и ентусиазма ви, прекрасни млади хора!
     Доника Василева – ръководител клуб „Дебати”
 

20180309_125728 (1).jpg 20180309_125852 (1).jpg 20180309_125911 (1).jpg 20180309_133443 (1).jpg 20180309_135337 (1).jpg 20180309_135554 (1).jpg