Училищните медиатори представиха дейността си в гр. Сливен

       На 20.03.2018 г. Директорът на СУ «Христо Ботев» г-жа Бойка Няголова и училищните медиатори – учител и ученици, взеха участие в организирана от РУО - Сливен проява: Дни на отворени врати с тема „Споделяне на добри практики на центровете за училищно посредничество“. Д-р Бисерка Михалева, Началник на Регионално управление на образованието – Сливен, откри срещата.
      Всяко едно от училищата на територията на Община Нова Загора, което разполага с медиаторен кабинет, презентира дейността на медиаторите си и начини за разрешаване на различни казуси. Доника Василева – учител-медиатор в СУ «Христо Ботев», представи на вниманието на присъстващите кратък филм за медиацията в нашето училище и за дейността на учениците-медиатори: Преслав Колев XI А, Александър Спасов XI А и Вилина Кирилова XI В клас.
     Бурни аплодисменти предизвикаха учениците с драматизация на истински случай от практиката си като медиатори. За успешното представяне на разрешения конфликт заслуга имаха както учениците-медиатори, така и Милена Атанасова XI В и Йордан Иванов VІ Б клас, които влязоха в ролите на засегнати страни в ситуацията. Накрая се стигна до споразумение и учениците си стиснаха ръцете! Училищното посредничество придобива все по-голяма популярност като ефективен метод за управление на конфликти и доказана добра педагогическа практика за справяне с агресията в световен мащаб.

received_1617207424995715.jpg received_1617207028329088.jpg received_1617206838329107.jpg