ОБИЧАМ ЖИВОТА – СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ

          Групата по интереси „Обичам живота – спазвам правилата за движение” от II а клас, която работи втора година по проекта „Твоят час”, проведе викторина по БДП на 20 април 2018 година.
         Гости на състезанието бяха родители, баби и дядовци на учениците. Компетентното жури бе в състав: г-жа Милена Милкова – зам.–директор и председател на УК по БДП и г-ца Елеонора Йорданова – учител в групата за целодневна организация на учебния ден в класа.
        Капитаните на групите теглиха жребий. Определени бяха отбори - А, Б, В, Г и Д. Учениците показаха много добри знания за правилата за движение на пешеходците и шофьорите, за правилата при оказване на първа помощ, за професиите на медицинските работници, пожарникарите, полицаите и на гражданска защита. Два отбора се справиха със задачите най-добре /47 точки от 51 възможни/. Въпреки, че останалите три отбора показаха резултати, по-ниски от първите, те също се справиха блестящо. Всички участници получиха сладка награда за доброто си представяне.
                                                Класен ръководител: Вертер Тошев

 

DSCI1933.jpg DSCI1934.jpg DSCI1935.jpg DSCI1937.jpg DSCI1939.jpg DSCI1941.jpg DSCI1942.jpg