Открит урок по Човекът и природата и участие в регионална конференция

     Чудесно е, че използването на съвременните технологии стана ежедневие в класните ни стаи. Те са наш надежден партньор не само за онагледяване на преподавания материал, приковаване вниманието на учениците, но дават възможност на талантливия учител да твори и да се развива като професионалист.
     В открит урок г-жа Соня Стоянова и учениците й от VIд клас за пореден път показаха умения да използват образователна платформа MozaBook за работа в часовете по Човекът и природата. Интерактивното представяне на урока „Движения при животните“ направи достъпно учебното съдържание и за гостите от областта - директори и учители. Те наблюдаваха изключително разнообразен и завладяващо проведен урок с използване на ресурсите на платформата и интерактивната дъска.
     На 17.04.2018г. г-жа Стоянова бе участник в Регионалната конференция на тема „Обмяна на опит и споделяне на добри практики при използването на интерактивна образователна платформа за разработка на учебно съдържание - MozaBook, проведена в град Сливен. Тя предизвика особен интерес и признание от колегията с разработките на два урока „Начален преговор по Човекът и природата“ и „Движения при животните“ в VI клас. Работата на г-жа Соня Стоянова е реален пример как използването на платформата повишава интереса на учениците към усвояването на знания по природните науки.
      Поздравяваме г-жа Соня Стоянова за отличното представяне.

 

DSCN6389.jpg DSCN6390.jpg DSCN6395.jpg DSCN6396.jpg DSCN6397.jpg DSCN6399.jpg DSCN6400.jpg DSCN6402.jpg DSCN6404.jpg DSCN6405.jpg