ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС , ПОСВЕТЕН НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СТОЙЛ ВОЙВОДА

 Учениците от СУ“Христо Ботев“ и КЛУБ“ПАЛИТРА“ с ръководител Красимирка Стойкова, Ралица Василева бяха  наградени на официалното тържество на 15.05.2018г.  в “  ОУ“Свети Паисий Хилендарски“  и клуб „Млади възрожденци“ при училището в с.Стоил войвода ,общ. Нова Загора  на                                                                                   
ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС , ПОСВЕТЕН НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СТОЙЛ ВОЙВОДА с мото“ВСИ КАТО ПОЙ ПОДИР ЗНАМЕТО ДА ПРИСТЪПЯТЕ“!
  Интересът към живота и делото на Стоил войвода разпали искрата на патриотизма и пламъка на родолюбието и  учениците написаха стихотворения, есета, нарисуваха 20 рисунки, живопис, графика  на историческа тема, портрет на Стоил войвода, презентации .                           Първо място  в конкурса за  рисунка , ГРАМОТА и предметни награди получи Сияна Димитрова Димитрова от 12“а“клас,  Второ място за Славена Боянова Ботева  с Грамота и предметни награди от 5“в‘клас.                
В раздел литературна част за стихотворение  отличени бяха Ивелина  Николаева Колева от 6“д“клас, Кръстин  Стоянов Стоянов от 5“в“клас, Мария Георгиева Георгиева от 12“а“клас , а Кристиян  Димитров Димитров от 6“д‘клас  второ място, Грамота и предметни награди в конкурса  за презентация , посветена на живота и делото на Стоил войвода.     
     За отличените и изявените ученици днес - 15 май, беше организиран познавателен исторически маршрут, включващ посещение и поднасяне на цветя на паметните места в село Стоил войвода и посещение на Сатма чешма - лобното място на Стоил войвода.
 

 

IMG_3696.jpg IMG_3699.jpg IMG_3700.jpg IMG_3703.jpg IMG_3704.jpg IMG_3706.jpg IMG_3708.jpg