Резултати от държавни зрелостни изпити 2018 г.

       На 21 и 23 май тази година се проведоха държавните зрелостни изпити. Шестдесет и четирима зрелостници от нашето училище положиха задължителния изпит  по български език и литература. Като втори избираем предмет те посочиха английски език, биология и ЗО, география и икономика, история и цивилизация – 1 ученик, математика-2 ученици.
      Много добри са резултатите по български език. Една е отличната оценка, а тридесет и пет са изпитните работи с оценка много добър.
      Тридесет и петима зрелостници се явиха на матура по английски език. От тях осем са пълните  шестици, а двадесет и три  са  с  оценка над 5. 50.
     Предимно отлични и много добри са оценките на зрелостниците и по биология и география.
     Поздравления  както на отлично подготвените  дванайсетокласници, така и на техните всеотдайни преподаватели!