Портрет на Христо Ботев – подарък от знаменосецa на випуск 1967

   По повод 24 май - денят на славянската писменост и култура  и по случай 170 годишнината от рождението на Христо Ботев доц.  д-р инж. Драгомир  Добруджалиев подари на родното училище портрет на великия българин. Този жест е пореден за д-р  Добруджалиев, който през годините обогати нашата библиотека с авторските си разработки.
     Доц.  д-р инж. Драгомир  Добруджалиев е завършил училището ни с пълно отличие и златен медал от Министерството на народната просвета. Знаменосец е на випуск 1967. Висше образование получава в  ВХТИ „Проф. д-р Ас. Златаров“- гр.Бургас, специалност “Технология на ВМС“; ВМЕИ „Ленин“ – гр.София, специалност “Изчислителна техника“; ВХТИ – гр. София, специалност „Автоматизация на производството“. Той е доктор по информатика, доцент по Моделиране, оптимизация и кибернетизация на химико-технолоични процеси и системи. Преподавал е в много обучаващи организации: Университет “Проф. д-р Ас. Златаров“- гр.Бургас, Бургаски свободен университет, Русенски университет “Ангел Кънчев“, Полувисш институт „Хр. Смирненски“ към ВМЕИ “Ленин“- София, Англо-български колеж в гр. Съри, Англия, учебни центрове към МНП, стопански обединения, холдинги, фирми и др. Обучил е и е ръководил в научната област над 15 ученици, над  50 студенти и четирима докторанти, съвместно с Института по инженерна химия към БАН - София. Има над 250 публикации - доклади, монографии, студии, книги, издадени у нас и в чужбина, цитирани в Европа, Азия, Америка и Африка.
    Изказваме сърдечни благодарности на  доц.  д-р инж. Драгомир  Добруджалиев.