Биляна Николаева Колева

Ботев 

     Има го и днес,
     във всеки дом
     и всяко кътче.
     Свободен.
     Чист.
     И идеален.
     В образа на Балкана,
     на полето
     и морето.
     Човекът необикновен,
     с когото живеем ден след ден. 
     

Добре дошли 

Пътувам с този влак,
по тези земи –
българските.
И наяве и насън

аз съм у дома,
в нашите земи.
Гледам през купето
полета, планини, реки,
идващи от миналото
до наши дни.
Но слизам на малка гара
и вървя…
По улици познати.
Съзирам тревясала пътека,
водеща към светъл двор.
А в дъното с очи поглеждам
къща малка…
На българска земя.
Димящ комин
от бащино огнище,
чардак с грозд натежал
и знаме под дървената стряха…
Приближавам по тихата пътека,
а на старата врата:
“Добре дошли на Ботева земя”.
Едва сега разбрах.
Аз съм у дома…
На българска земя.
Отмина влакът,
а аз не се качих. 

Биляна Николаева Колева – Втора награда за поезия в конкурса „Откровено за Ботев”