Национална програма "С грижа за всеки ученик"

        

           През 2011/2012 учебна година  бе осъществен проект за обучение по български език и литература по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.
         Проектът, с ръководител Мариана Пакова, се реализира с ученици от XII клас, мотивирани да надграждат знанията и уменията си по български език и литература. Проектът предостави възможности за индивидуална работа с тези ученици; за създаване на работна среда, стимулираща развитието на всеки отделен ученик, носеща удовлетворение и стремеж към постигане на високи резултати.
         Участниците в групата бяха вътрешно мотивирани и ангажирани със смисъла и полезността на работата.