"Добрите идеи трябва да бъдат чути днес, за да успеем утре"

На 15 февруари в зала №25 на СОУ "Христо Ботев" се проведе конференция на тема:
"Добрите идеи трябва да бъдат чути днес, за да успеем утре"
с участието на ученици от  12а, б, в, г  клас. Позитивното начало бе поставено от Мария Димитрова и Яна Радилова от 11б кл. с презентация и емоционално-аргументирано обяснение: "Как се печелят хиляда стипендии” - двете момичета вече имат завиден опит в това предизвикателство.
След музикална пауза - изпълнение на пиано от Анастасия Обретенова от 12а кл., зрелостници представиха свои анализи, обяснения, изводи, решения, идеи за справяне с проблеми, свързани преди всичко с живота в училище:
  • Деница Гидикова, 12г кл."Да не бъдем безразлични"
  • Дарина Бойчева, 12в кл. "Стоп на детското насилие"
  • Кремена Стоянова, 12в кл. "Чуй детето"
  • Кремена Маринова, 12б кл. "Животът в криво огледало"
  • Моника Куртева, 12б кл. "Агресията и насилието в училище"
С добре подбрани аргументи и факти, с умело представени коментари и презентации приковаха вниманието и спечелиха публиката. "Моята България" - музикален  клип с образи от миналото и настоящето на Петя Щилиянова от 12в кл. подготви аудиторията за третия етап от конференцията. Къде младите хора виждат необходимите промени, как, кой, какво ще се опитат да разрешат?
  • Преслав Кънев, 12в кл. "Нов виртуален свят"
  • Деница Петрова, 12а кл. "Вредата от компютрите"
  • Мирела Галинова, 12б кл. "Светът на книгите"
  • Полина Христова, 12а кл. "Новата роля на историята"
Провокативни въпроси накараха Преслав още по-упорито да защитава своя виртуален свят, Деница компетентно представи зависимостите от Интернет и компютърните игри, Мирела грабна всички с оригиналността и начетеността си, а Полина накара публиката, дори след повече от два часа, бурно да реагира.
Будни, умни, дръзновени млади хора! Гордост на училище със столетна история, вие сте нашата надежда за бъдещето!