Kвалификационна дейност

            Квалификационната дейност в училището се ръководи от Творчески съвет, в чийто състав са председателите на Методически обединения. Председател на ТС е помощник-директорът по учебната дейност Ваня Хазаросова. Методическите обединения в училище са както следва:
 
  • Начален етап – председател гл. учител Севдалина Борносузова       
  • Български език и литература и изкуства – председател ст. учител Катя Игнатова     
  • Съвременни езици – председател ст. учител Стела Стефанова   
  • Математика, информатика, ИТ и бит и техника – председател ст. учител Елена Вълкова   
  • Природни науки, обществени науки и физическа култура и спорт – председател ст. учител Димитринка Балчева

Ръководейки се от актуалните проблеми на образованието, в началото на учебната година всяко методическо обединение за вътрешноучилищна квалификация определи проблемите, по които ще работи и изработи план за работата си през учебната година.

         
     ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА