Искаме да знаем, да можем, да сме в крак с новостите, да умеем да се справяме с многото ежедневни предизвикателства в работата

 

         Ние, учителите от СОУ „Христо Ботев” искаме да сме на ниво, да знаем, да можем, да не изоставаме, да сме в крак с новостите, да умеем да се справяме с многото ежедневни предизвикателства в работата ни. Затова посветихме няколко почивни дни на повишаване на квалификацията си.

  •  На 20. и 21. ноември 2010г. гост на училището ни беше доц. д-р Райна Захариева, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”. 44 учители, разпределени в две групи се обучавахме по темата: „Съвременни подходи за превенция на агресия и тормоз в училище и за създаване на адекватна училищна политика за справяне с негативните явления”. Тематичната рамка на програмата включваше:

                  - Дефиниране на агресията и тормоза.
                  - Видове агресивни поведения. Причини за агресивно поведение.
                  - Съвременни подходи за превенция на агресия.
                  - Създаване на адекватна училищна политика за справяне с негативните явления.
                 - Работа с родител/и/ или прародителите за превенция на агресията и тормоза.
       Имаше задачи за индивидуална и групова работа. Всеки от нас сподели случаи на агресия в практиката си и как е постъпил. Доц. д-р Р. Захариева, изключителен професионалист,  даде ценни аргументирани съвети за всеки конкретен случай.

  • На 11. и 12. декември 2010г. наши гости бяха лектори от сдружение „Знам и мога”, партньор на  Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.  45 учители, разпределени в две групи, получихме знания и придобихме умения за ”Стратегии/техники за преодоляване на напрежение, пренатоварване, стрес и други негативни състояния на учителите”. Психолозите Надя Иванова Кольова и Анна Михайлова Георгиева – млади хора, но с опит, успяха да ни „отключат” и да ни включат в интересни ролеви игри, свързани с нашата практика. Всички останахме удовлетворени от обучението и с надежда, че това няма да е последната ни среща с опитните професионалисти и обаятелната актриса от „Шоуто на канала”, която умело съчетава работата си като актьор и приложен психолог (арттерапия).

       На 12. декември 14 учители участваха и в обучителен тренинг/модул: „Ученическо самоуправление”, който се проведе от Мая Валентинова Цветанова също от Сдружение „Знам и мога”, партньор на ДИУУ – София. В него се наблегна също на използването на интерактивните методи на работа: енергизиращи упражнения, мозъчна атака, дискусия. Дискутирахме в следните направления:
              -    Учениците като партньори в училищния живот;
              -    Ученическите съвети като форма на ученическо самоуправление;
              -    Специфика на работа с ученически съвети;
              -    Изграждане на мрежа от  контакти на местно и национално ниво с организации, свързани с ученическо самоуправление – НПО, МЦ, МОМН, общини и др.
              -    Формиране на лидерски умения и мотивация на учениците.

 

IMG_2027.jpg IMG_2025.jpg IMG_2024.jpg IMG_2023.jpg IMG_2022.jpg IMG_2021.jpg IMG_2027.jpg IMG_2028.jpg IMG_2031.jpg IMG_2032.jpg IMG_2033.jpg IMG_2035.jpg IMG_2037.jpg IMG_2038.jpg IMG_2039.jpg IMG_2040.jpg IMG_2041.jpg IMG_2042.jpg IMG_2043.jpg HPIM6721.JPG HPIM6720.JPG HPIM6719.JPG HPIM6722.JPG HPIM6723.JPG