Конкурси

Конкурс „Моето училище – вчера, днес и утре”

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения
Краен срок: 31 януари ежегодно
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
- да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
- да имате отличен успех
- да участвате активно в живота на училището и на общността
- да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
- Попълнената апликационна форма
- Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
- Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
- Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
- Две препоръки.