05.05.2010 г. - Концерт „Училището има много лица”