Училищният хор получи подарък от ръководството на училището