Утрото в начален етап на СОУ „Христо Ботев” започна с усмивки