Учители - прогимназиален и гимназиален етап

c

Вяра Иванова - Старши учител - български език и литература

Катя Игнатова - Старши учител - български език и литература

Михаела Михайлова - Учител -  български език и литература

Румяна Петрова - Учител - български език и литература

Станислава Кръстева - Учител - български език и литература

Димитринка Симеонова-Желязкова - Старши учител,български език и литература

Галина Йорданова - Старши учител - български език и литература

Доника Василева - Старши учител - български език и литература, цикъл философия

Кремена Янева - Старши учител - английски език

Милена Кирова - Старши учител - английски език

Виолета Димитрова - Старши учител - английски език

Светла Димитрова - Старши учител - английски език

Радост Костова - Старши учител - английски език

Стела Стефанова - Старши учител - английски език

Катя Севкова - Старши учител - английски език, руски език

Ивилина Илиева - Старши учител - английски език

Мая Борисова - Старши учител - английски език, немски език

Ганка Йорданова - Старши учител - математика

Елена Вълкова - Старши учител - математика

Петя Мутазова - Старши учител - математика

Светлана Динева - Старши учител - математика

Таня Иванова - Старши учител - математика

Таня Косева-Енева - Старши учител - математика

Веселина Станкова - Старши учител - информатика и информационни технологии

Елена Георгиева - Старши учител - информатика и информационни технологии

Сашка Петрова - Старши учител - информатика и информационни технологии

Йордан Йорданов - Учител - информатика и информационни технологии

Красимира Костова, Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Ралица Василева - Учител - история и цивилизация

Галя Георгиева - Старши учител - история и цивилизация

Марияна Томова - Учител - история и цивилизация

Димитринка Балчева - Старши учител - география и икономика

Петранка Димитрова - Старши учител - география и икономика

Станиела Стоянова - Старши учител - профилиращи предмети

Соня Стоянова - Старши учител - биология и здравно образование

Любен Йовчев - Старши учител - биология и здравно образование

Димитринка Георгиева-Димитрова - Старши учител - биология и здравно образование

Величка Колчева-Желязкова - Старши учител - физика и астрономия

Павел Хаджинонев - Учител - химия и ООС

Мариела Христова-Манолова - Старши учител - музика

Младен Петков - Старши учител - музика

Светлана Петрова-Личева - Старши учител - обществени науки

Митьо Митев - Старши учител - изобразително изкуство

Валентина Проданова-Иванова - Старши учител - технологии

Ивайло Гочев - Старши учител - физическа култура и спорт

Георги Атанасов - Старши учител - физическа култура и спорт

Неделчо Колев - Старши учител - физическа култура и спорт

Геоги Георгиев - Учител - физическа култура и спорт

Иван Иванов - Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД

Стела Башева - Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД

Севда Желязкова - Педагогически съветник

Нико Ников - Психолог, училищен

Кристияна Иванова - Учителресурсен - дейности по ресурсно подпомагане