Учители - прогимназиален и гимназиален етап

c

Вяра Иванова - Старши учител - български език и литература

Катя Игнатова - Старши учител - български език и литература

Михаела Михайлова - Учител -  български език и литература

Румяна Петрова - Учител - български език и литература

Станислава Кръстева - Учител - български език и литература

Димитринка Симеонова-Желязкова - Старши учител - български език и литература

Галина Йорданова - Старши учител - български език и литература

Доника Василева - Старши учител - български език и литература

Кремена Янева - Старши учител - английски език

Милена Кирова - Старши учител - английски език

Виолета Димитрова - Старши учител - английски език

Светла Димитрова - Старши учител - английски език

Радост Костова - Старши учител - английски език

Стела Стефанова - Старши учител - английски език

Ивилина Илиева - Старши учител - английски език

Стиляна Донева - Учител - английски език

Мая Борисова - Старши учител - английски език, немски език

Сашо Недков - Учител - математика

Елена Вълкова - Старши учител - математика

Петя Мутазова - Старши учител - математика,информатика и информационни технологии

Светлана Динева - Старши учител - математика

Кристина Владимирова - Учител - математика

Таня Иванова - Старши учител - математика,информатика и информационни технологии

Таня Косева-Енева - Старши учител - математика,информатика и информационни технологии

Веселина Станкова - Старши учител - информатика и информационни технологии

Елена Георгиева - Старши учител - информатика и информационни технологии

Сашка Петрова - Старши учител - информатика и информационни технологии

Йордан Йорданов - Старши учител - информатика и информационни технологии

Красимира Костова - Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Ралица Василева - Учител - история и цивилизации

Галя Георгиева - Старши учител - история и цивилизации

Марияна Томова - Учител - история и цивилизации

Димитринка Балчева - Старши учител - география и икономика

Пламен Леонов - Старши учител - география и икономика, история и цивилизации

Севда Желязкова - Учител - цикъл философия

Станиела Стоянова - Старши учител - профилиращи предмети, технологии и предприемачество

Соня Стоянова - Старши учител - биология и здравно образование

Любен Йовчев - Старши учител - биология и здравно образование

Росица Стефанова - Старши учител - човекът и природата

Веселина Шишманова - Костова - Старши учител - физика и астрономия

Павел Хаджинонев - Старши учител - химия и ООС

Мариела Христова-Манолова - Старши учител - музика

Младен Петков - Старши учител - музика

Красимирка Стойкова - Старши учител - изобразително изкуство

Валентина Проданова-Иванова - Старши учител - технологии, изобразително изкуство

Ивайло Гочев - Старши учител - физическа култура и спорт

Георги Атанасов - Старши учител - физическа култура и спорт

Неделчо Колев - Старши учител - физическа култура и спорт

Геоги Георгиев - Учител - физическа култура и спорт

Зина Симеонова - Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД

Стела Башева - Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД

Добромира Дедова - Педагогически съветник

Нико Ников - Психолог, училищен

Кристиана Иванова - Учителресурсен - дейности по ресурсно подпомагане

Веселина Панайотова- Учителресурсен - дейности по ресурсно подпомагане

Даниела Младенова - логопед