Учители - прогимназиален и гимназиален етап

c

Катя Игнатова, български език и литература

Вяра Иванова, български език и литература

Димитринка Симеонова-Желязкова, български език и литература

Мариана Пакова, български език и литература

Петя Велкова, български език и литература

Галина Йорданова, български език и литература

Доника Василева, български език и литература, цикъл философия

Станислава Кръстева, български език и литература

Катя Севкова, английски език, руски език

Стела Стефанова, английски език

Ивилина Илиева, английски език

Виолета Димитрова, английски език

Светла Димитрова, английски език

Кремена Янева, английски език

Мая Борисова, английски език, немски език

Радост Костова, английски език

Светлана Петрова-Личева, английски език, цикъл философия

Милена Кирова, английски език

Радостинка Дървеняшка, математика

Светлана Динева, математика

Ганка Йорданова, математика

Петя Мутазова, математика

Елена Вълкова, математика

Таня Косева-Енева, математика, информатика и информационни технологии

Таня Иванова, математика

Веселина Станкова, информатика и информационни технологии

Елена Георгиева, информатика и информационни технологии

Йордан Йорданов, информатика и информационни технологии

Сашка Петрова, информатика и информационни технологии

Красимира Костова, Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Галя Георгиева, история и цивилизация

Ралица Василева, история и цивилизация

Марияна Томова, история и цивилизация

Петранка Димитрова, география и икономика

Димитринка Балчева, география и икономика

Соня Стоянова, човекът и природата, химия и ООС

Любен Йовчев, биология и ЗО/човекът и природата

Димитринка Георгиева-Димитрова, биология и ЗО / човекът и природата

Величка Колчева-Желязкова, физика и астрономия

Павел Хаджинонев, химия и ООС/физика и астрономия

Станиела Стоянова, профилиращи предмети

Младен Петков, музика

Мариела Христова-Манолова, музика

Митьо Митев, изобразително изкуство, бит и технологии

Красимирка Стойкова, изобразително изкуство

Валентина Проданова-Иванова, изобразително изкуство/бит и технологии

Ивайло Гочев, физическо възпитание

Георги Атанасов, физическо възпитание

Неделчо Колев, физическо възпитание

Геоги Георгиев, физическо възпитание

Нико Ников, психолог

Севда Желязкова, педагогически съветник

Кристияна Иванова, ресурсен учител

Стела Башева, учител ГЦОУД - Прогимназиален етап

Иван Иванов, учител ГЦОУД - Прогимназиален етап