Заместник-директор САД

g

Ганка Николова Колева

Образование:
1999 г. - СА "Димитър Ценов" - гр. Свищов, Магистър по аграрна икономика
1983 г. - Институт за културно просветни кадри-гр. Хасково
1979 г. - Политехническа гимназия "Христо Ботев" гр. Нова Загора

Квалификация:
2004 г. - СА "Димитър Ценов" - гр. Свищов, Мениджър по финансов мениджмънт

Професионално развитие:
2004 г. - до момента - Заместник-директор САД в СУ “Христо Ботев” гр. Нова Загора
1999 – 2004 - Банков счетоводител в Банка ДСК ЕАД, гр. Нова Загора
1986 – 1999 - Библиотекар в СОУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора
1983 – 1986 - Технически организатор в ЦРБ – гр. Нова Загора