Други служители

Диана Стайкова - Главен счетоводител

Даниела Петкова - Завеждащ, административна служба

Янка Колева - Касиер

Силвия Стефанова - Домакин

Мария Иванова - Младши специалист

Даниела Русева - Фелдшер

Гергана Никова - Медицинска сестра