Петокласници, да програмираме!

В седмицата на програмирането, под наслов "Петокласници, да програмираме!", учениците от V клас, заедно със своя учител по Компютърно моделиране и информационни технологии г-н Йордан Йорданов, създадоха свои проекти на Scratch, за да си припомнят колко е забавно програмирането.