Клуб по интереси „Азбука на мисленето”

 

Ръководител Мая Христова

В клуба са включени 22 ученици от IX ГЦОУД.

Целите на клуба са:

  • развитие на основните познавателни способности  като: мислене, внимание, памет, въображение и сензомоторика;
  • Развитие на интелектуалния потенциал на децата;
  • Придобиване на знания и умения, необходими за успешното обучение по всички учебни предмети в училище.

Клуба се провежда всеки петък в часовете по занимания по интереси.Учениците от IX ГЦОУД  изпълняват различни тренировъчни и развиващи задачи - графични,  логически, проектни и други невербални задачи. Решават пъзели, скрити картинки и свързване на точки. В процеса на обучение се използват NAT GEO TV-  гледане на клипове с определени предварително задачи; BRAIN GAMES - изпитай мозъка си; решаване на тестове в сайта  „УЧА.СЕ“.