Клуб по интереси „Екипът и екипната робота в училище“

 

Основната цел е формиране на комуникативни компетенции за овладяване на работата в екип.

Темите са разнообразни и учениците работят с желание в екип. Всички са заинтересувани от успеха на общата дейност. Учениците следват определени правила и задачи, което им помага да вървят през много трудности. Всичко се случва на база уважение към другите, умение да се изслушваме, да преценяваме и вземаме решения. Засега тук личното желание дава път на общата цел.