КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ „ЕКОЛОГИЯ“

 

Ръководител на клуба: Павел Хаджинонев

След кратко прекъсване през изминалите години поради усложнената епидемиологична обстановка, през настоящата учебна 2022/ 2023 година бе възстановена отново дейността на клуб по интереси „Екология“.

Интересът към него от страна на учениците беше голям, което отчасти сe дължи и на реновираният кабинет по ХООС и оборудването му с високотехнологични преносими лаборатории – “LABDISC”. С дисковете може да се взимат проби от околната среда и водите, като данните могат да се прехвърлят чрез wi-fi в електронни устройства. С предвидените за работата на клуба средства бяха закупени консумативи за провеждане на експерименти, свързани с екология и опазване на околната среда и атрактивни облекла за експерименталната ни работа в клуба, свързана с екологията. Също така в програмата са предвидени отбелязване на различни дни, имащи отношение към екологията и опазването на околната среда и водите. Запланували сме и залесяване на зелените площи в двете сгради на училището и площите около тях. До момента има участие на децата в дебати, свързани с опазването на водите, околната среда и екологията и изработването на проекти, табла и презентации, свързани с обсъжданите теми.