Клуб по интереси „Красноречие“

Клуб „Красноречие“

          В  клуб „Красноречие“ се стремим да се развиваме  динамично. Учим се да водим диалог, да слушаме, да бъдем чути и да можем да убеждаваме другите в своята гледна точка.

          Стремим се да общуваме без притеснение. Разширяваме речниковия си запас, за да бъдем по-убедителни и уверени в обществото.

         Ораторското изкуство е инструмент за успех. Учениците от 7 а , б, в  класове  разкриват за себе си  многообразието на словото и придобиват трайни умения в управлението и овладяването на аудиторията. Това постигаме  със системни коментари и разисквания по интересни за учениците теми, свързани с изучаваните произведения по учебната програма за 7 клас.

          Подготвяме също и голям спектакъл в чест на националния празник на България  - Трети март. Спектакълът „Време разделно“ е по текст на големия български писател   академик Антон Дончев. Децата  са изключително въодушевени, малките изпълнители са убедени, че спектакълът ще събуди   българския дух в зрителите.