Клуб по интереси „Любознайко”

 

Участници - 21

Клубът се провежда в ХI ГЦОУД и има за цел да формира естетическо и екологично отношение у учениците. Изгражда се ценностна ориентация за мястото на изкуството в съвременната културна среда. Учениците се запознават с  традиционни и нетрадиционни материали и техники. Дейността в клуба има за задача да стимулира творческото поведение и интерес у учениците към учебния процес чрез развитие на въображението, фантазията, интуицията и комбинативните способности на учениците.