Клуб по интереси „Млади шахматисти“

През настоящата учебна година, учениците от Клуб „Млади шахматисти“, изучават уникалния спорт шах. Целта на тези часове е да насърчат интелектуалното развитие на децата, да им създадат умения да планират, решават проблеми и мислят в перспектива. Учениците не само развиват логическата си мисъл, но се научават да поемат отговорност, макар и под формата на игра. Така развиват своя интелектуален потенциал, аналитични умения и концентрация. Шахматът е удачен избор за училищен спорт, тъй като чрез него учениците успяват да концентрират енергията и вниманието си, което помага за усвояване на знанията по всички предмети.