Клуб по интереси „Приказна магия“

          Дейността на клуба стартира на 10.10.2022г. В него участват 22-ма ученици от I ГЦОУД с ръководител: ст. учител Евгения Цончева. Заниманията се провеждат веднъж седмично в рамките на 2 учебни часа в класната стая на  IА клас.

          Основните цели:

  1. Запознаване на учениците с творчеството на български и

световни автори на приказки;

  1. Създаване на условия за изява на творческите възможности на

всеки ученик и повишаване на неговата самооценка.

В клуб „Приказна магия“ учениците ще имат възможност да се     

запознаят с приказки от цял свят, да обсъждат и илюстрират любими моменти от тях, да изработват макети и кукли за театър.

          В програмата са заложени две представителни изяви -  драматизация на приказката „Снежанка и седемте джуджета“  и  изложба на изработените от учениците изделия.