Клуб по интереси ,,Шах и мат‘‘

  Клуб ,,Шах и мат‘‘  към СУ ,,Христо Ботев‘‘ с ръководител Сашо Недков има за цел да забавлява,  но и да възпитава учениците на дисциплина и постоянство. Играта развива логическото мислене и спомага за придобиване на умения като наблюдателност, съсредоточеност и комбинативност. Упражнявайки шахматистки тактики, учениците се запознават с историята на играта, както и с успехите на известните български и чуждестранни  шахматисти. 

   Важно в процеса на игра е и умението за комуникация с останалите членове на клуба, както и със самия опонент в съответния двубой. В клуб ,,Шах и мат‘‘ се стараем да развиваме ключови компетентности, които учениците да прилагат и в ежедневието си, не просто докато играят шахмат.

   Победата е важна, но не на всяка цена – по-важен е опитът, който се гради с труд и постоянство във времето.