Клуб по интереси „Сръчко“

Клуб „Сръчко“

Основната цел е формиране на позитивно отношение към труда, техниката и технологиите чрез приложно – творческа дейност. Създаване на условия за подпомагане на познавателното и личностно развитие на учениците чрез генериране на идеи, тяхното обсъждане и вземане на решения чрез занимателни дейности.

Заниманията развиват творческото мислене, изграждат у учениците мотивация и увереност в собствените им възможности, умения за работа в екип, усъвършенстват умението да пресъздават обекти и явления от действителността чрез творческа дейност. Децата развиват своето въображение чрез моделиране, творчество, игра и памет. С вълнение и желание работят с различни материали /хартия, филц, вълна, бои, природни материали и др./ и опознават нови техники.

В нашия клуб ние си помагаме, използваме въображение, работим заедно и се забавляваме.