НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – НОВА ЗАГОРА