Повод за гордост и вдъхновение   

И днес в СУ "Христо Ботев" сред динамичното училищно ежедневие имахме минутки за усмивки и поздравления. Маргарита Гидикова и Симона Радева от 11 "а" получиха от директора г-жа Бойка Няголова спечелените отличия от Националния ученически конкурс за есе, посветен на 200 г. от рождението на Георги Раковски. Награда бе предвидена от организаторите на конкурса (РУО, Регионален исторически музей - гр. Сливен и Регионален исторически музей - гр. Нова Загора) за техния преподавател. Но няма по-голям стимул за учителя от работата с ученици, които искат да знаят и да развиват своите умения!    

Станислава Кръстева, учител по български език и литература