НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че записването на бъдещите петокласници започва на 17.06.2022 г. /петък/ и ще продължи до 24.06.2022 г. включително.

Необходими документи за записване:

1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

2. Копие на удостоверението за раждане на детето /носете оригинала за справка/.

3. Имунизационен статус/имунизационен паспорт.

4. Лична карта на подаващия заявлението.

5. Други документи, удостоверяващи предимствата по критериите за приема в пети клас.

Комисията ще приема документи в стая № 1 в централна сграда.

Работно време:

- 17.06.2022 г. /петък/ - от 7.30 ч. до 18.00 ч.

- 20.06.2022 г. /понеделник/ - от 7.30 ч. до 17.30 ч.

- 21.06.2022 г. /вторник/ - от 8.00 ч. до 17.30 ч.

- 22, 23 и 24.06.2022 г. /сряда, четвъртък и петък/ - от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Списъците със записаните ученици и примерното им разпределение по паралелки ще бъдат изнесени най-късно до 17.00 ч. на 04.07.2022 г.

За въпроси: Милена Милкова, зам.-директор и председател на УК по приема в V клас, тел. 0893 653 349