ГРАФИК за поправителни изпити - юнска сесия 2021-2022 учебна година