Акция „Пиши правилно!”

На 26.10, 2023 г.  в СУ „Христо Ботев „ се проведе  акция „Пиши правилно!”  по повод Дена на народните будители. Ученици от 11 „А” и 11 „Б” клас подготвиха няколкостотин уникални флашкарти с призива на акцията и с думи с отбелязани особености в правописа, избраха  десетки езикови задачи  - ребуси, кръстословици, шифрограми и други. В обособен кът един час ученици  от училището можеха да се срещнат с екип от единадесетокласници, да получат своя карта и задача, помощ и коментар към тях.

 Кътът съдържа изложба на тетрадки на ученици и учители от миналото и сега, която подредиха ученици от 10 „В” клас,  девизът на събитието, изработен от Иванета Иванова от 11 „А”,  портрети на на народни будители. Целта на акцията е да насочи внимание към правилността в българския език и спазването на езиковите норми, да утвърди убеждениято, че четенето и писането са  незаменима технология и в днешния технологичен век. За изработването на флашкартите работиха голям брой ученици, които   според свои критерии, на база познания за   правописната норма, подбраха стотици  примери от актуалните учебници по български език, сборници по практическа граматика и ресурси на Института по български език към БАН, който ежегодно организира подобни национални капмании.   Екипът, който дежури в кът,а усвоява опит в презентиране и комуникация по научен проблем пред по-малките.

 Организацията, изработката на ресурси и  замисълът на акция „Пиши правилно” е на старши учителите Димитринка Желязкова и Галя Георгиева.

Текст Д. Желязкова, снимки Г. Георгиева