Международен ден на толератността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността, на този ден отбелзяваме Международния ден на толератността.

Толерантността е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

По инициативата на Ученическия съвет към СУ " Христо Ботев"  ученици от гимназиален етап посетиха по-малките и влезнаха в различни класове. Учениците проведоха интересни разговори с малките за това, колко е важно да бъдем толератни, да се уважаваме, подкрепяме и зачитаме различията  помежду си. 

За по-малките това бе ден изпълнен с емоции, игри и забавления, в който научиха нещо повече за себе си и останалите около нас,  за отношенията и най-вече - какво е толератност!