.

От днес учениците и учителите в Средно училище „Христо Ботев“ имат възможността да осъществят обучението си в кабинет по хуманитарни науки. Той е създаден по Национална програма „Осигуряване съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Новият облик на седма стая бе подобаващо отпразнуван със състезанието „Това го знам“, в което ученици от 10. клас демонстрираха знанията си, забавляваха се и се стремяха към победа. Надпреварата се осъществи с помощта на интерактивен дисплей, който е част от обзавеждането на кабинета. Друго иновативно оборудване е 3D холограма със закупен специализиран софтуер.

Модерен и иновативен, кабинетът по история и цивилизации, география и икономика, философия и български език и литература ще бъде не само място за учене, но и среда за провокиране на нови идеи и възгледи, критическо и творческо мислене. Водеща цел е поддържането на съвременна, позитивна учебна среда, която благоприятства разгръщането, развитието и реализирането на безкрайни възможности и е част от философията на образованието в СУ „Христо Ботев“ – Нова Загора.

Гости на събитието бяха: д-р Кристиана Добрева-Станкова – началник на Регионалното управление на образованието – Сливен, Ралица Василева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, Генчо Димитров - директор на историческия музей към гр. Нова Загора, Маруся Попова и Лидия Телбизова – представители на Общесвения съвет при СУ “Христо Ботев“, Здравко Ников – президент на Ротари клуб – Нова Загора, Надя Бърдарова – бивш заместник – директор на СУ „Христо Ботев“ и Дарена Захариева – възпитаничка на училището.