„Матемагия с мартеници“

Днес, на 1 март, фоайето на СУ „Христо Ботев“ се „оцвети“ в бяло и червено. Могат да се видят мартеници, изработка на учениците от XII клас по проект „Матемагия с мартеници“.

В продължение на няколко години, ученици, на които преподавам, разработват проекти по математика, като правят интерактивни връзки с различни празници и свързаните с тях традиционни ритуали и дейности, изобразителното изкуство, народопсихологията и познания по математика. Целта е да се насърчи творческата, индивидуалната и груповата изява.

Днес учениците от XII клас в СУ ''Христо Ботев'' за пореден път показаха усърдие и творческа мисъл, като реализираха идеите си и саморъчно сътвориха разнообразни „математически“ мартеници, чрез които успяха да внесат позитивно настроение на всички по случай 1-ви март и идващата пролет.

Старши учител: Таня Косева-Енева