ТА „Мигчета“

          И през настоящата 2019-2020 година ТА“Мигчета“ подготвя пиеса, с която да представи училището на традиционния ученически театрален фестивал „Арлекин“ в града ни, както и да зарадва малки и големи зрители в дните на честването на патронния празник.
          Избрали сме българската народна приказка за неродена мома. Драматизацията е на Станиела Хаджиева- ръководител на ателието.
Към настоящия момент сме в период на репетиция на маса, като срещите ни са всяка събота.
          В ателието участват десет прекрасни, талантливи и трудолюбиви млади артисти- ученици на нашето училище от трети да 12. кла
                                                         Станиела Хаджиева

         ръководител на ТА „Мигчета“