Извънкласни дейности

Занимания по интереси 2023/2024 учебна година

Клуб „Заобикалящият ни свят- животните “

Клуб „Любознайко“

Клуб „Опознай света“

Клуб „Виртуален свят“

Клуб „Сръчко“

Клуб „Творящи пчелички“

Клуб “Приятели на природата”

Клуб "Шах”

Клуб „Обичам рода и родината си“

Клуб „Родолюбие“

Клуб „В светът на изкуствата“

Клуб “Азбука на мисленето“

Клуб “Математически игри”

Клуб „Екология“

 

 

Занимания по интереси 2022/2023 учебна година

Клуб по интереси „Learn and have fun“

Клуб по интереси “ Аз обичам България“

Клуб по интереси „Азбука на мисленето”

Клуб по интереси “Арт-ателие”

Клуб по интереси „Екипът и екипната робота в училище“

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ „ЕКОЛОГИЯ“

Клуб по интереси „Любознайко”

Клуб по интереси „Заобикалящият ни свят"

Клуб по интереси ,,Млад родолюбец ’’

Клуб по интереси „Млади шахматисти“

Клуб по интереси „ПАЗИМ И ТАЧИМ – АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“

Клуб по интереси „Приказна магия“

Клуб по интереси ,,Шах и мат‘‘

Клуб по интереси „Християнски ценности“

Клуб по интереси „Красноречие“

Клуб по интереси „Сръчко“

 

Занимания по интереси 2021/2022 учебна година

Клуб по интереси „Арт ателие“

Клуб по интереси „Арт ланд“

Клуб по интереси „Българче“

Клуб по интереси „Животните по света“

Клуб по интереси „Здравословен начин на живот“

Kлуб по интереси „ Литературата – изкуство и въображение“

Клуб по интереси „Любознайко”

Клуб по интереси „ Млад шахматист”

Клуб по интереси „ С грижа за природата”

Клуб по интереси ,,Сръчкотворци ‘’

Клуб по интереси Арт ателие „ Сръчни ръце”

Клуб по интереси „Усмивка“ 

 

Занимания по интереси 2020/2021 учебна година

Математика с Енвижън

Kлуба creativEmotion

КЛУБ „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ“

КЛУБ „МЛАД ШАХМАТИСТ“

КЛУБ „ПАЛИТРА“

ТА „Мигчета“

КЛУБ „ДЕБАТИ”

ТАНЦОВ СЪСТАВ „БОТЕВЧЕТА“

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ ‚ДОРА ДЯКОВА“