Клуб по интереси „ПАЗИМ И ТАЧИМ – АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“

 

Ръководител: Пламен Леонов

Основната цел на клуба е създаване на траен интерес към българската история и природа и желание за изучаването и опазването им.

В проведените до тук занятия участниците се запознаха с целите и задачите на клуба, част от природата и паметниците на Нова Загора, най-старото население по нашите земи и красивите места в България.

Тече подготовка за представителна изява на 30.11.2022 година, на която ще бъде демонстрирано антично облекло и въоръжение.