V клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че записването на бъдещите петокласници започва на 19.06.2023 г. /петък/ и ще продължи до 30.06.2023 г. включително.

Необходими документи за записване:

1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

2. Копие на удостоверението за раждане на детето /носете оригинала за справка/.

3. Имунизационен статус/имунизационен паспорт.

4. Лична карта на подаващия заявлението.

5. Други документи, удостоверяващи предимствата по критериите за приема в пети клас.

Комисията ще приема документи в стая № 1 в централна сграда.

Работно време:

- 19 - 21.06.2023 г. - от 7.30 ч. до 17.30 ч.

- 22 - 30.2023 г. - от 8.00 ч. до 17.00 ч.

 

Списъците със записаните ученици и примерното им разпределение по паралелки ще бъдат изнесени най-късно до 17.00 ч. на 04.07.2023 г.

За връзка: Неделина Кожухарова, технически секретар, тел. 0893 653 307