История

Историята на СУ “Христо Ботев” – гр. Нова Загора датира от 1859 г. То е наследник на първото в Новозагорска околия класно училище и на Новозагорската гимназия. Неговите първи учители, сред които са Атанас Богданов, Диньо Сивков, Атанас Драгиев, са активни деятели в борбата за църковна и национална независимост, радетели на образователното, музейното и читалищното дело в района.

Сградата на СУ “Христо Ботев” е построена през 1923 г. по проект на архитект Йордан Капитанов, а в 1926 г. към нея е свързана актова зала, на чиято сцена е играл Кръстю Сарафов. Като характерен акцент в центъра на Нова Загора тя е обявена за паметник на културата.

Многобройни са възпитаниците на училището от различни поколения, реализирали се като учени, лекари, архитекти, юристи специалисти… Сред тях са световно известният физик проф. Минко Балкански, арх. Н. Николов. Голям брой от художествената и техническата интелигенция на града тръгва оттук. В СУ “Христо Ботев” се обучават ученици от I до XII клас. Днес това авторитетно учебно заведение има 994 ученици, за чието образование и възпитание се грижат 83 учители.

Из летописна книга ...

Летописната книга е част от историята на училището, на образованието, на бита и душевността на хората в новозагорския край. Страниците й изобилстват с факти, разказващи за други времена и събития, но част от нашата 156-годишна училищна история.

l1

1920/1921
Месец февруари: Направи се родителска среща за обмяна на мисли по поведението и успеха на учениците в гимназиалните класове.

 

 

 

 

l2

1933/1934

От 1 юли до 4 юли се произведоха приемните изпити за учениците, завършващи ІІІ пр. клас.`От 03 до 07 юли се завърши записването на учениците, които минават в ІV, V, VІ и VІІ клас.
На 8, 9 и 10 септември се произведоха предварителни изпити.
На 5 септември се отслужи водосвет и учениците се разпределиха по паралелки. На 27 октомври нямаше учебни занятия поради местния празник на храма „Св. Параскева”. На 28 октомври нямаше учебни занятия поради панаира.
На 6 и 7 ноември нямаше учебни занятия – гроздоберна ваканция.
22. ноември – повикаха се всички родители и настойници на учениците, показали слаб успех през срока. 
24 февруари – нямаше учебни занятия – учениците вземаха св. Причастие
1 май- Празник на цветята – излет до с. Караново.

 

 

l31944/1945г.
15.ІХ.1944г. С окръжно № 380 от 14.ІХ.1944г. Министерството на народното просвещение нареди учебните занятия във всички видове и степени училища да започнат на 1.10.т.г. До това време да се направи необходимата подготовка за една нормална работа в училищата.

26.ІХ. От Министерството на народното просвещение се съобщи по радиото – учебните занятия във всички видове и степени училища да започнат на 9.10.т.г. с подходяща за духа на времето реч, произнесена от учител.

9.Х. Откриването на учебната 1944/1945г. С реч, произнесена от учителката по български език Пенка Божилова. На откриването присъстваха представители на комитета на Отечествения фронт, представители на партийната и културно-просветната организация в гр. Нова Загора, родители и настойници на учениците.
9.Х. Понеже гимназиалното здание е заето от части на Червената армия, учебните занятия са отклонени и учениците разпуснати до освобождаване на зданието.

l41944г.
24.V. На 24 май след молебена, който се отслужи на паметника „Д. Петков”. По случай празника на просветата се състоя скромно тържество в театралния салон на театъра и бяха раздадени свидетелствата за зрелост.

 

Чествани юбилеи

130 години класно училище в гр. Нова Загора

140 години класно училище и 80 години гимназия в гр. Нова Загора

145 години класно училище и 85 години гимназия в гр. Нова Загора

150 години класно училище и 90 години гимназия

155 години класно училище и 95 години гимназия