130 години класно училище в гр. Нова Загора

Декември 1989 г. – 130 години класно училище в гр. Нова Загора. 
Спектакъл – “Школото българско – светилник е народен!”

Почитаемо гражданство, днеска, есента на хилядо осемстотин петдесет и девето лето ся ознаменува с откриването на класно школо в града ни, в което ученолюбивите ни чеда ще продължават да се учат на по-голямо знание, захванато в по-предните училища. По тойзи начин нашите рожби ще да станат люде достойни и чистонравни, по-образовани и предани в народните работи и да ся борят за просвещението на всинца ни.