Ученически съвет

D
Председател: Дара Донева Донева – 11 а клас
P
Зам.-председател Пламен Илиянов Илиев – 12 а клас
K
Протоколист: Клаудия Тодорова Тодорова – 11 а клас
V
Касиер: Ванеса Георгиева Стойкова – 11 в клас
I
Творчески ръководител: Иванета Диянова Иванова – 11 а клас