140 години класно училище и 80 години гимназия в гр. Нова Загора

Май 2000 г. 
140 години класно училище и 80 години гимназия в гр. Нова Загора.

Началото – какво е то!
Отправна точка, промяна, революция в мисленето... Края на 50те години на миналия век вестнк “Право” оповестява:
“Ени Загра е малък градец, който е на път между Ески Загра и Сливен. Този градец е на поле и е много глухо място, обаче плодородно. Общината е добре наредена. Училища в селата има отворени. В града има мъжко и женско училище и читалище...”
Учителите. Енизагренските учители, които запалиха искрата на просвещението и я пренесоха през годините до днес, създадоха онзи обществен климат, наречен Възраждане – на българския дух, на волята за промяна, на жаждата за прогрес.