Клуб по интереси “ Аз обичам България“

Учител: Елеонора Йорданова

ГЦОУД : VII / 3 “A’’ клас /

Нашият клуб по интереси се сформира в началото на учебната година и ни дава възможност заедно да затвърждаваме и надграждаме знания придобити по учебните предмети – Човекът и обществото и Човекът и природата, свързани с нашата родина. Темите, които разглеждаме по време на нашите часове са свързани както с географията на България, така и с нейната разнообразна природа. През втория учебен срок учебното съдържание по Човекът и обществото ще се фокусира историята на България, както и темите на нашия клуб по интереси, защото ние наистина обичаме България.