Форми на обучение

Форми на обучение за 2020-2021 уч. година

  • дневна
  • самостоятелна
  • индивидуална
  • дистанционна

Изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение се провеждат в рамките на  утвърдените в Правилника на училището изпитни сесии.

Една редовна сесия в три части: от 20.11.2020 г.; от 18.02.2021 г.; от 20.04.2021 г.

Две поправителни сесии: от 1.05.2021 г.; от  20.08.2021 г.