КЛУБ „ДЕБАТИ”

Младежите на СУ „Христо Ботев” притежават активно социално мислене и желание да изразяват гражданската си позиция по различни актуални проблеми на съвременното ни общество. Клуб „Дебати”, станал традиционна извънкласна дейност за училището, и тази година подпомага развитието на комуникативните умения у учениците, поощрява критическото им мислене, възпитавайки толерантност и уважение към различни мнения и идеи. Целта на извънкласните занимания е формиране на увереност в себе си и подпомагане създаването на поколение от отговорни и граждански ангажирани личности.

Учениците, които участват в клуба, са от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас и имат възможност да развиват своите умения, способности и компетентности в областта на гражданското образование.

Ръководител на клуб „Дебати“ е старши учител Доника Василева.