Клуб по интереси „Животните по света“

клас I „в“, III ГЦОУД за учебната 2021/2022 г.

                 Целите, които сме си поставили през тази учебна година са малките ученици да се запознаят с животните в България и по света. По конкретно с животните, които са изчезнали и тези, които са застрашени от изчезване. Ще затвърдим знанието на малките ученици с какво се хранят различните животни, къде и как живеят. И най-важното ще научим децата как могат да помогнат в опазването на застрашените видове животни в България. С този клуб се надяваме да изградим в децата чувсто за отговорност към околната среда и животните, които са около нас. Да могат да разказват любопитни факти за животните, техният живот и средата, която обитават. Така ще заобичат и ще опазват природата около себе си.

 

          Първата ни представителна изява беше на 07.01.2022г с тема: Изчезналите животни. Но с това не спират нашите познания.

          Втората ни представителна изява ше бъде на 13.05.2022г с тема: Застрашени от изчезване животни.