Клуб по интереси „Арт ланд“.

Клуб „Арт ланд“ се провежда всеки петък и има за цел да формира естетическо и екологично отношение у учениците към природата, културата и обществото.  Изгражда се ценностна ориентация за мястото на изкуството в съвременната културна среда. Участниците в клуба са учениците от I ГЦОУД. Те имат възможност да се запознаят с традиционни и нетрадиционни материали и техники и да приложат наученото, като създадат свое собствено произведение. Формират се и умения за комбиниране на отделни техники. Стимулира се творческото поведение и интерес у учениците към учебния процес чрез развитие на въображението и интуицията.

Представителните изяви на клуба са „Създавам комикс“ и „Украса на великденско яйце“.